VCA certificatie Disclaimer
 
VCA gecertificeerd!

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee v/d Weide gevelreiniging objectief en structureel getoetst is en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Een goed instrument vraagt om een zorgvuldige inzet!
Steeds meer opdrachtgevers (en opdrachtnemers) onderkennen de toegevoegde waarde van VCA certificering. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf.
Het totale VGM-beheersysteem wordt doorgelicht. Alleen al daarom, maar ook om de effectiviteit van VCA  als controle-instrument te waarborgen, is het van groot belang om alleen dan certificering van een opdrachtnemer te eisen als er echt sprake is van risicovolle werkzaamheden in de zin van VCA.

Klik voor uitgebreide info op: www.vca.nl

Beukenlaan 5  |  7917 PK te Geesbrug  |  Tel: 0524 - 290 679  |  info@weidegevelreiniging.nl