VCA certificatie Disclaimer
 

Disclaimer
De inhoud van de website van v/d Weide Gevelreiniging is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel v/d Weide Gevelreiniging er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden.

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan v/d Weide Gevelreiniging aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
v/d Weide Gevelreiniging heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
v/d Weide Gevelreiniging plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker  zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de v/d Weide Gevelreiniging-website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de v/d Weide Gevelreiniging-website, berusten bij v/d Weide Gevelreiniging, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker zich opgeeft via de v/d Weide Gevelreiniging-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan v/d Weide Gevelreiniging te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens). In dit geval geeft de bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van v/d Weide Gevelreiniging.

De door de bezoeker aan v/d Weide Gevelreiniging beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.
Op uw verzoek zal v/d Weide Gevelreiniging u

  1. inzage geven in de door v/d Weide Gevelreiniging verwerkte gegevens,

  2. uw gegevens aanpassen/actualiseren of

  3. uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de v/d Weide Gevelreiniging-website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker.
v/d Weide Gevelreiniging koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@Weidegevelreiniging.nl

Beukenlaan 5  |  7917 PK te Geesbrug  |  Tel: 0524 - 290 679  |  info@weidegevelreiniging.nl