VCA certificatie Disclaimer
 

Beton opruwen

In technische adviezen, die worden gehanteerd in de schilders-, beton- en afwerkingbranche wordt vaak een technische voorbehandeling aanbevolen.

Hierbij wordt d.m.v. een straalbehandeling de ondergrond op een dusdanige wijze behandeld dat er een schone,vetvrije en/of opgeruwde ondergrond ontstaat.

Een secuur en juiste uitgevoerde voorbehandeling levert niet alleen kwaliteitswinst op, maar bewerkstelligt ook tijdswinst en een probleemloze start van uw projecten.

Beukenlaan 5  |  7917 PK te Geesbrug  |  Tel: 0524 - 290 679  |  info@weidegevelreiniging.nl